Ztráta SPZ

Ztratili jste SPZ od automobilu nebo motocyklu? Ať už jste přišli o státní poznávací značku vlastní chybou, někdo vám ji odcizil nebo upadla za jízdy bez vašeho vědomí, hrozí vám pokuta ve výši několika tisíc nebo dokonce odebrání řidičského průkazu. A opravdu je nebude zajímat, zda značku na autě máte úmyslně či nikoliv. Bez státní poznávací značky na silnici zkrátka nesmíte. Jak si v takové situaci poradit?

Pokud zjistíte, že vám značka chybí, až během jízdy, musíte auto odstavit a nesmíte pokračovat v jízdě. Jestliže vás Policie ČR zastaví a zjistí chybějící státní poznávací značku, jak jsme již uvedli výše, hrozí vám pokuta nebo odebrání řidičského průkazu. Pokud máte svědka (například spolujezdec), který spolu s vámi Policii ČR dosvědčí, že jste při vyjíždění značku měli, mohou být policisté shovívaví a přihlédnout k této skutečnosti, ale ne vždy je to pravidlem.

Postup při ztrátě státní poznávací značky je poměrně snadný, avšak musíte jednat co nejrychleji a zbytečně neotálet. Nejdříve se obraťte na Policii České republiky, kde tuto událost nahlásíte. Musíte se dostavit na městský úřad v obci s rozšířenou působností, konkrétně do části registru vozidel, kde jsou pracovníci způsobilí řešit požadavky týkající se registračních značek, tedy i jejich ztrátu. Ve větším městě zajděte na magistrát.

SPZ

S sebou si vezměte doklady, tedy občanský průkaz, nebo v případě, že jste cizinec, tak povolení k pobytu. Nesmí chybět ani technický průkaz. Pokud zastupujete třetí osobu, nutností je plná moc. U podnikatelů je povinností předložit i živnostenský list nebo výpis z trestního rejstříku. V případě odcizení státní poznávací značky předložte pracovníkovi registru vozidel i protokol – oznámení od Policie ČR.

SPZ je často hotová na počkání. Ať už značku ztratíte, nebo je vám odcizena, platíte správní poplatek platný dle aktuálního ceníku (v době sepsání článku tj. 450 Kč za vystavení 2 ks nových státních poznávacích značek).

Pokud jste našli pouze část ztracené poznávací značky, tuto část vezměte s sebou na úřad. Pokud vám zbyla pouze jedna státní poznávací značka, vezměte ji.