Jak nastavit tv programy v počítači

Nemohu na počítači nastavit programy TV
Jak mám na počítači postupovat,mnou
nastavená ikona pro vysílání placených
programů přestala kliknutím na ni fungovat