Jak propojit notbook a dataprojekto

Jak propojit notbook a dataprojektor a jak ho zprovoznit (co udělat na ploše)
projektor je značky benq MS 510