žalobu k soudu dle ust. § 185e o.s.ř.

Potřebuji podat žalobu k soudu dle ust. § 185e o.s.ř. o nahrazení souhlasu s vydáním úschovy a potřebuji pomoc s formulací žaloby