vzor žáloby k soudu dle §185e o.s.ř.

Prosím o zaslání vzoru žáloby k soudu dle §185e o.s.ř. o vydání peněz ze soudní úschovy.
Zároveň moc prosím,zda by mi někdo mohl zaslat kopii nebo opis návratového listu.
Nešťastnou náhodou se nám kopie nedochovala.
Moc děkuji Marie