38905164

Nevíte co je za číslo42038905164. Volaly a když to zvednu, jenom vzdálený šum a snad smích.