Príjem z vecného bremena je predmetom zdanenia (napr.dane z príjmu)?
Jedná sa o zákony Slovenskej Republiky.

Ďakujem za odpoveď.