Meter kubický

ako sa píše meter kubický alebo štvorcový? díky ..