jak přetáhnout video na časovou osu; nedaří se… děkuji