Na monitoru stále bliká auto adjusting.jak to odstranit? Děkuji.Cimra