Příjemce vidím a slyším, ale on mě neslyší i nevidí.LF