381 264 394, 389 005 195

Z těchto čísel někdo volá, ale po zvednutí telefonu se nikdo neozve.