Jak vrátit možnost psát písmena s háčky a čárkami

Nev9m jak vr8tit mo6nost ps8t dlouh8 p9smena