Android – nemohu otevřít soubory s příponou PPS

Nemohu u android otevřít soubory PPS