aplikace pro basketbal

je nakde k dosažení technícký zapis pro basketbal v elektronické podobě??