Citační styl Zotero

Potřebuji v Zoteru vytvořit citační styl Sociologického časopisu. Z nastavených cit. stylů žádný nevyhovuje, nebo jsem ho aspoň zatím neobjevila. Potřebuji styl v textu ve formě: [Novák 1998: 25]

Díky.