descript.ion nelze přepsat

K fotografiím lze přidat komentář a ten se uloží (pro všechny fotky v adresáři)do souboru descript.ion.
Když se provádí synchronizace (aby adresář A se rovnal přesně adresáři B), třeba v Total Commanderu, vše se přepíše, vyjma tohoto souboru descript.ion. Znamená to, že celá synchronizace je pak na nic, když výsledkem není,že oba adresáře mají totožnou velikost. Musí se nejprve vymazat descript.ion se špatnou velikostí a pak vkopírovat do adresáře B, co chceme, aby byl totožný s A tento soubor ze zdrojového adresáře A. Když má adresář spoustu podadresářů, je to (doufám, že jen prozatím)neřešitelný problém. Kdo to rozlouskne? Zatím to nikdo nikde neví! Děkuji (a moc) předem!
salek@volny.cz