Doplnit místní nabídku

Jak lze do místní nabíddky přidat položku export souboru na flash disk?
OS= Vista