Funkce SUMIFS v Excel 2013

Zadávám pomocí funkce SUMIFS součet vybraných hodnot ve sloupci tabulky.
Chci zadat rozsah: 643000 až 669990 a přitom číslo ve sloupci kritéria nebude v rozsahu 665000 až 665999.
Vypadá to, že na jeden sloupec kritérií je možno zadat jen jedno kritérium.
Jak takovou podmínku do funkce SUMIFS zadat?

Pokorný