Fyzika: nevím si rady s příkladem z Elektřiny

Ve vrcholech A, B, D čtverce ABCD o straně 20cm ve vakuu jsou umístěny tři stejné náboje +100nC. Určete intenzitu elektrického pole ve středu čtverce a ve vrchole C.