HDD-DVD: kopírování nelze dokončit

Kopírování z HDD na DVD disk nelze dokončit. Objevuje se hláška: Kopírování nelze dokončit. Při kontrole DVD disku nejsou k nalezení žádné nahrané soubory, ale disk je přitom zaplněn.