IP adresy

IP adresy slouží k připojení do sítě s jinými uživateli? Při přihlášení na net pod neveřejným IP se navštívené stránky, maily…nezobrazí v historii, jsou skryté po IP adresou? Děkuji.