jak napíšu hudební předznamenání

např.3/4 takt
2/4
6/8
houslový klíč