Jak nastavit heslo na uzamčení počítače?

Chtěl bych si zajistit svůj počítač heslem, aby do něho nikdo nemohl „vlézt“ bez mého svolení.