Magnitudo je dekadický logaritmus amplitudy zemětřesení vyjádřený v mikrometrech.

Neumíme to někdo “přeložit“ do normálního jazyka, či to vysvětlit? Díky.