Monitor PC versus SetTopBox.

Vzhledem k tomu, že mi „zbyl“ jeden PC monitor a jeden SetTopBox, napadla mně myšlenka, zda není možné tento monitor využít jako zobrazovací jednotku k tomuto SetTopBoxu. Monitor má klasický PC vstup.