MS WORD

Je možné ve Wordu očíslovat pouze liché stránky, ale ne, 1,3,5, nýbrž 1,2,3 (v podstatě potřebujeme číslovat listy papíru a mají mít správné pořadové číslo. Děkuji za odpověď.