nefunguje ani staré ani nové heslo

sdělení,že nové heslo bude až za 24 hodin.Potřebujeme aby heslo staré fungovalo okamžitě, potřebujeme spojení s klientem okamžitě.
Jedovnický