nejde mi zapnot telefon le nabyti je

nejde mi zapnout telefon ale je nabyti