nejde odeslat mail

při odesílání hlásí že nenůže najít servr