Nejde spustit hra

Chci spustit hru a toto mi píše…Vstupni bod procedury BinkSetVolume@12 se nepodařilo v dynamicky propojovane knihovně bink32.dll nalézt….přitom bink32 tam mám.Díky