Nokia N9 – radio

Nokia nemá radio, je možno použít některý komerční program poslech radio stanic. Pozor N9 nemá Simbian.