občanskoprávní řízení, vrácení financí

Dobrý den.
Prosím o zaslání vzoru žaloby k soudu dle ust.§185 e o.s.ř.
o nahrazení souhlasu s vydáním peněžních prostředků z úschovny.
Dálé prosím o informaci, zda je třeba zároveň zaslat nějaký kolek!
Mnohokrát děkuji