Obvod obdélníku

Potřebovala bych pomoct s tímto příkladem :Pan Novotný má obdélníkovou zahradu rozdělenou na 9 pravoúhlých záhonů.U pěti záhonů jsou zapsány velikosti jejich obvodů v metrech a to 6,6,4,8 a 12.Dva z nich mají čtvercový tvar. Jeden s obvodem 4 a u druhého obvod neznáme.Všechny ostatní záhony mají obdélníkový tvar. Mám určit obvod celé zahrady.Je důležité jak jsou záhony vedle sebe narýsovány, čili popíšu obrázek odshora zleva doprava po řádcích:čtvercový záhon kde neznáme obvod,obdélníkový záhon s obvodem 6 m, obdélníkový záhon s neznámým obvodem, na druhém řádku je obdélník s obvodem 6 m, vedle něj čtverec s o = 4 m a obdélník o =12 m,na posledním řádku je obdélník s neznámým obvodem, potom obdélník o = 8 m a neznámý obdélník.Snad je to trochu pochopitelné. Když si to načrtnete, určitě to bude přehlednější. Příklad jsem spočítala, ale chtěla bych vědět kolik vyjde někomu jinému. Děkuji