odstranění krevní skvrny z textilu

skvrna je už zaschlá a zůstala na světlé látce