písmo na inertnetovém prohlížeči

Písmo na stránkách internetu je kurzívou – jak se to přihodilo netuším. Nevím jak odstranit a vrátit do normální vzhledu.
Děkuji za radu.