Potrebuju vypocet

Pouze 18 studentů jelo na výlet. Zbývajících 40 % zůstalo doma. Kolik studentů
zůstalo doma?