přenos internetových adres (vlastní) z WXP starého počítače na jiný počítač s W 7

jak přenesu celou poštu z počítače s OS WXP na jiný s OS W7