prezentace, citace, tabulka

V mojí prezentaci jsem použila tabulku z jistého odborného textu, jak mám správně provézt citaci? Stačí u tabulky označit např. číslo a potom v poslením okně u citací toto číslo ocitovat, anebo musí být citace u každé tabulky, či obrázku, přímo v textu. Děkuji