Příkazový řádek

Při zadání „CMD“hlásí,přístup odepřen.