Problém je dělení mnohočlenu mnohočlenem

(55,4x – 2,1 na druhou +16) : (7x-2)=

Jak to vydělím ?