propojení PC s TV

při přehrávání na PC je obraz normální, propojen HDMI kabelem s televizorem ale naskočí otočený