Samsung Kies nemá Samsung Apss

Mám nainštalovaný Samsung kies 2.0 a nemám v ňom samsung apps. Ako sa dostanem k nákupu aplikácií? Ako získať apps do kies?