skryť range of cells/columns pre určitých užívateľov v google spreadsheet príp. inom realtime collaboration software

potrebujem mať možnosť skryť ako administrátor pre určitých užívateľov určitý range of cells prípadne len stlpce