speciální znaky

jak napsat na klávesnici křížek pro úmrtí nebo vyjádření svátku (neděle) v jízdním řádu