úloha z matematiky

Pavel uběhl 100m za 15s. Vyjádřete jeho průměrnou rychlost v kilometrech za hodnu.