V prohlížení obrázků a faxů / fotogalerii nelze pootočit obrázek

Při zapnutí Fotogalerie (bývalý prohlížeč obrázků a faxů) se neobjevují jako aktivní ikony, kterými bych pootočil fotografií o 90st., jinak řečeno postavil nebo položil obrázek. Děkuji.