Varování při spouštění PC

Při spuštění počítače se objeví – WARNING !Immadiately back-up your data and replace your hard disk drive.A failure may be imminent.- a počítač musím spustit přes klávesu F1.Co dělat s tímto problémem?Děkuji za poradu !!!