Vyskakuje dialog. panel.

Chci kopírovat obsah buňky jedné do buňky. Při zmačknutí CTRL+C se mi označí pole, které chci kopírovat (což je standardní) ale zároveň se mi objeví dialogový panel „Odstranit“ s nabídkou 1. posunout buňky vlevo 2. posunout buňky nahoru 3. Celý řádek 4. Celý sloupec. Nabídka tohoto dialogového panelu je nestandardní – komplikuje se tím jednoduchý proces kopírování. Jak je možné vyskakování tohoto dialogového panelu při stiknutí klávesy CTRL+C zrušit?