vzor žaloby

Dobrý den.
Prosím o zaslání vzoru žaloby k soudu dle ust.§185 e o.s.ř.
o nahrazení souhlasu s vydáním peněžních prostředků z úschovny.
Jedná se o formulací žaloby.
Velmi děkuji.